Jämesoolevähi sõeluuring

2023. aastal on kutsutud jämesoolevähi sõeluuringule
 ravikindlustatud ja ravikindlustamata 

naised ja mehed sünniaastaga:
  • 1955
  • 1957
  • 1959
  • 1961
  • 1963

    Jämessolevähi sõeluuringul osalemiseks tuleb
     registreerida end pereõe vastuvõtule!


Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni.