PEREÕED  

Merle Niinemets 

 • 1994.a lõpetas Tartu Meditsiinikooli velskri erialal.
 • Töötanud: Pärnu Haiglas, Nõva Ambulatooriumis
 • 2001.a 1.jaanuarist alates töötab Märjamaa Perearstikeskuses pereõena.
 • 2003 – 2004.a. õpingud pereõe spetsialiseerumiskursustel.
 • 2007 – 2009.a.  Tallinna Tervishoiu Kõrgkool rakenduskõrgharidus õe põhiõppes. Lõpetas cum laude.
 • 2010 – 2011.a.  Tallinna Tervishoiu Kõrgkool spetsialiseerumine terviseõeks. Lõpetas cum laude.
 • Kuulub: Õdede Liitu ja Pereõdede Seltsingusse   
 • Aktiivne  naiskodukaitse  liige      
 • Huvialad: tervisesport – kepikõnd, aeroobika, ujumine, jalgrattasõit; lugemine: ilukirjandus, erialane kirjandus; filmifriik.  
 • Perearstikeskuses   töötab  pereõena, nüüdseks enam spetsialiseerunud diabeetikute nõustamisele . Töö suhkruhaigetega nõuab pidevat enesetäiendust, igakülgset ettevalmistust mitte ainult endokrinoloogia, vaid ka pisikirurgia, neuroloogia, silmahaiguste, tervisliku  toitumise, liikumise, üldse tervislike eluviiside alal. Pidev iseseisev täiendõpe ning lisakursuste läbimine   jätkub.

Celia Kaasik

 • 1999.a lõpetas Tallinna Meditsiinikooli ämmaemanda erialal.
 • Töötanud: Pärnu Haigla kirurgia osakonnas õena; Rapla Haigla EMO osakonnas õena. 
 • Alates 2007 a. töötab Märjamaa Perearstikeskuses pereõena.
 • 2009 – 2011.a õpingud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrgharidus ämmaemanda põhiõppes.
 • Kuulub Ämmaemandate Ühingusse.       
 • Huvialad: tervisesport – ujumine, kepikõnd, jalgrattasõit, kokkamine, küpsetamine.                
 • Ämmaemanda  eriala  võimaldab tegeleda  rasedate  jälgimisega, profülaktiliste  günekoloogilste läbivaatustega  

Marika Tomson

 • Lõpetanud 1988 Märjamaa Keskkooli hõbemedaliga , 1991 aastal TTK nr 19 juuksuri eriala.
 • Töötanud juuksurina, lasteaiakasvatajana
 • Aastatel 2003-2008 OÜ-s Maimar Dentalis raamatupidajana, arsti abilisena.
 • 2009  alustas õpinguid õe põhiõppe erialal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, lõpetas cum laude 01.02.2013  
 • 2014-2015 õpingud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis  terviseõe erialal.
 • Huvialad: rahvatants, kokkamine, reisimine, tervisesport, käsitöö, aiandus.
 • 2016  Eesti  Vabariigi   aasta  õppija  nominent  , Rapla  maakonna  aasta  õppija  tiitli  võitja  
 TRIINU TOOME 
 • Õpingud  Märjamaa Gümnaasiumis  2001-2010 Tallinna Saksa  Gümnaasiumis  2010-2013
 • Tallinna  Tervishoiu  Kõrgkool 2013-2017  õe  erialal
 • Huvi tervishoiu ja  just õe   eriala vastu  tekkis  gümnaasiumis  seose  lähedase inimese  haigestumisega. Ennetus, haiguste  varases  staadiumis  avastamine  , haigestunute toetamine-nõustamine-abistamine    on pereõe  töös  minu  jaoks kõige  tähtsam. 
 • Haridustee  jätkamisel   soov täiendada  teadmisi  psühholoogia, sotsiaalvaldkonnas, pidev  erialane  täiendus sellele  lisaks  . Hetkel  läheb põhitähelepanu  jämesoolevähi  skriiningu  läbiviimisele. Huvitun ka  sõltuvushaiguste  ennetusest, eriti  noorte  hulgas
 • Vabal ajal  kulub enamus  aega tegelustele  kutsikaga  >  isiklike  pedagoogiliste  oskuste  arendamine  kulub marjaks  ära.   Huviks  ka  küpsetamine, sportimine. 
KRISTIINA  BUHT 
 • Õpingud Tallinna 42. Keskkool1s  1977-1988 
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 1988-1991 velskri erialal
 • Töötanud  Varbola  velskripunktis  1991-1993  ja  Tallinna Lastehaiglas  1993-  august 2 017
 • Meditsiini õppimise  soov varasest  koolieast,  oma  osa  ka  `` pärilikkusel``
 • Erihuvi    meditsiinis  - lapsed  - nende  tervis, haiguste  ennetus  eelkõige,  pikk  staaž    lastehaiglas on andnud  palju  kogemust    alustamaks tööd  perearstikeskuses 
 • Vaba  aega  seni  olnud  vähe . Laste  ning  töö kõrvalt  pühendunud  aiale, lemmikloomadele, käsitööle.